Derbigum kan brukes i de fleste sammenhenger. Vi monterer også radonsperrer med godkjente asfaltmembraner med høy kvalitet.

Om radon

(Kilde: Derbigum.no):

Radon er en edelgass som oppstår naturlig når uran brytes ned. Radon er et radioaktivt, usynlig, luktfritt og smaksfritt stoff som er kreftfremkallende for mennesker. Radon kan samle seg i grunnmurer og boliger, avhengig av hvordan husene er bygd og ventilert. Radon kan også sive inn i innemiljøet gjennom sprekker i massive gulv, konstruksjonsskjøter, sprekker i vegger, åpninger i mellomliggende gulv, åpninger rundt stikkledninger, hulrom i vegger og via vannforsyningen.